Power-to-X

Dekarbonizacja jest obecnie najważniejszym wyzwaniem dla całego przemysłu. Jest to konieczny krok, który musimy podjąć w trosce o nasze środowisko. Dlatego tak ważny jest rozwój technologii Power-to-X oraz ekologicznych paliw syntetycznych. Grupa CAC aktywnie uczestniczy w zmianach, które wytyczą nowe ścieżki w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Technologie wodorowe są fundamentem do osiągnięcia tego celu.

Elektroliza wody

Dla sukcesu transformacji energetycznej oraz dekarbonizacji procesów przemysłowych kluczowe jest pozyskiwanie zielonego wodoru z elektrolizy wody przy udziale energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr czy woda. Zielony wodór może być magazynowany, a następnie wykorzystany do produkcji ekologicznych paliw syntetycznych. Nasz wielobranżowy zespół posiada wiedzę i możliwości techniczne niezbędne do świadczenia usług na każdym etapie realizacji projektu, od koncepcji po oddanie gotowej instalacji „pod klucz”.

Paliwa syntetyczne

Wodór pozyskiwany na drodze elektrolizy wody świetnie wpisuje się w łańcuch procesów, których głównym założeniem jest neutralność pod względem emisji CO2. Nasza grupa kapitałowa od 2008 pracuje nad własną technologią produkcji paliw syntetycznych na bazie metanolu. Metanol w tej technologii jest syntezowany właśnie z zielonego wodoru oraz wychwyconego CO2. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie CAC Synfuel.

Obraz autorstwa Freepik

Technologie wodorowe są nam bliskie, dlatego jesteśmy partnerem technologicznym Konferencji H2 Szczecin – WODÓR NAPĘDEM REGIONU